ThySeeds

ThySeeds er et nyt frøfirma som stammer fra Thylejren.

Thylejren eller Frøstruplejren – blev oprettet som en lejr for alternativ livsførelse, oprettet 1970 ved Frøstrup i Thisted Kommune af foreningen Det Ny Samfund og tænkt som et frirum i den kapitalistiske verden. Alt var tilladt; fra arrangørernes side var der blot købt en grund, lavet installationer som på en campingplads og organiseret en lille købmandsbutik. Deltagerne, der var venstreorienterede og ungdomsoprørere, skulle selv bestemme, hvordan de ville indrette sig. Lejrens beslutninger blev truffet dels i decentrale grupper, dels på fællesmøder.